Bio
Waarom maak ik wat ik maak? Dan kom ik op zaken als bezieling, verlangen en wie weet ook de dingen vast willen houden. Vaak zijn het de details die als eerste mijn aandacht trekken. Ontdekkingen tijdens het schilderen zelf. Of een herinnering die opduikt, die ik wil koesteren. 
Ik kijk aandachtig naar de wereld om heen, zeker ook naar de natuur. Ik observeer de structuur van hout, koraal of stenen of ik bestudeer bijvoorbeeld de vacht van bijen. Ik kijk als een archeoloog. Onderzoekend, nieuwsgierig, met aandacht en liefde, zonder vooropgezet doel.
Maar ook de structuur van grind in een Japanse zen-tuin, de knapperige lijnen van een tennisbaan of de sprekende kleuren van een zwembad kunnen me aanzetten tot schilderen. Net als verkreukelde grenzen op oude landkaarten of het patroon op een geliefd kledingstuk. Hoe dan ook: werk dat gemaakt wil worden en moet worden! 


Hoe werk ik? Ik hou van het proces van schilderen. Wat mij betreft moet de menselijke hand zichtbaar zijn. Mijn hand! Ik ben gefascineerd door het ongecontroleerde; het impulsief aanbrengen van verf, met een losse toets, in spontane gebaren. Die ik vervolgens aanvul met bewust aangebrachte lijnen en patronen. 
Verder gebruik ik graag elementen uit de klassieke druktechniek: rasters, sjablonen, krasserige arceringen, verschoven drukkleuren en vermeende drukfouten … Spelenderwijs en experimenterend breng ik laag voor laag aan. Ik ga daarbij het figuratieve zeker niet uit de weg maar mijn grootste liefde is abstractie en hoe dan ook energie!'

Wie ben ik? Julia Kaiser. Geboren in Duitsland, leef en werk ik nu in Amsterdam. Ik maak schilderijen, tekeningen en sculpturen in textiel. 
Julia werd geboren in het zuiden van Duitsland en volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Saarbrücken voordat ze ging studeren aan het Sandberg Instituut in Amsterdam, waar ze haar MFA behaalde. Ze werkte vele jaren als ontwerper en art director voor tal van nationale en internationale merken en creatieve bureaus, voornamelijk op het gebied van fashion-branding. Julia woont en werkt in Amsterdam. 
ENG
Bio
Why do I create what I create? This leads me to concepts like inspiration, desire, and perhaps also the desire to hold on to things. Often, it's the details that first catch my attention. Discoveries during the act of painting itself or a memory that surfaces and I want to cherish. I pay close attention to the world around me, especially to nature. I observe the texture of wood, coral, or stones, or I study, for example, the fur of bees. I look like an archaeologist. Inquisitive, curious, with attention and love, without a predetermined goal. But also, the structure of gravel in a Japanese Zen garden, the crisp lines of a tennis court, or the vivid colors of a swimming pool can inspire me to paint. Just like the crumpled borders on old maps or the pattern on a beloved piece of clothing. In any case, it's work that wants to be created and must be created!

How do I work? I love the process of painting. In my opinion, the human hand should be visible. My hand! I am fascinated by the uncontrolled; the impulsive application of paint, with loose strokes, in spontaneous gestures. Which I then complement with deliberately applied lines and patterns. Furthermore, I like to use elements from classical printing techniques: grids, stencils, scratchy hatching, shifted ink colors, and supposed printing errors... I apply them layer by layer, playing and experimenting. I certainly do not shy away from the figurative, but my greatest love is abstraction and above all, energy!"

Who am I? Julia Kaiser. Born in Germany, I now live and work in Amsterdam. I create semi-abstract paintings, drawings, and textile sculptures. They are vibrant, full of colour, and bursting with patterns ." 

Julia Kaiser was born and raised in the south of Germany. She attended Hochschule der Bildenden Künste (College of Fine Arts) in Saarbrücken then moved to Amsterdam, where she obtained her MFA in Design and New Media from Sandberg Institute.
As a self-taught painter, she bridges her professional background and formal training in graphic design with more intuitive, kinesthetic investigations.
She transitioned to a full-time studio practice in 2015 and currently creates boldly contrasting large-scale paintings and smaller works on linen and paper.
Her work has shown in several exhibitions in Amsterdam. 
Shows and such
2024 Tekenkabinet, Amsterdam
2023 Big Art, Bijlmer Bajes, Amsterdam
2023 Winter Salon, What Art Can Do, Amsterdam
2022 Big Art, Bijlmer Bajes, Amsterdam
2022 Kunstvierdaagse, Kunsthal 45, Den Helder
2022 Open Ateliers Jordaan, Amsterdam
2021 Artist in residency at K.F. Hein Fonds, Utrecht
2021 This Art Fair, Amsterdam
2021 In de Vitrine @ Lokaal Lokaal, Amsterdam
2020 This Art Truck, riding exhibition by This Art Fair, Amsterdam
2020 Artist Support Pledge, de Balie
2019 Soloshow ‘The journey for a better place’, Atelier Oosterbosch
2019 (OAWE) Open Ateliers Westelijke Eilanden
2019 Nasty Woman exhibition, de Balie
2018 This Art Fair, Amsterdam
2018 Groupshow ‘In Europe’ during Open Monumentendag, Petruskerk Sloterdijk
2018 Soloshow ‘New Work’, Atelier Oosterbosch, Amsterdam
2018 Soloshow ‘Friendly Conversations’, Amsterdam Artspace
2017 Groupshow ‘Shapes & Spaces’, Atelier Oosterbosch
2016 Soloshow ‘Work and Progress’, The Thinking Hut
2011 Soloshow, Furnish, Copenhagen
2011 Yonkel Ork, Berlin
2010 Groupshow DepARTmentstore by Gumbs, Utrecht
Please join my mailing list: